ఉత్పత్తి ప్రక్రియ

1.Twisting copper

01

రాగిని మెలితిప్పడం

2.Extrudering1

02

వెలికితీస్తోంది

3.Twisting

03

ట్విస్టింగ్

4.Spiralling Al-foil

04

మురి అల్-ఫాయిల్

5.Papering Al-foil4

05

పాపెరింగ్ అల్-ఫాయిల్

6.Braiding

06

అల్లినది

7.Papering jacket3

07

పేపర్ జాకెట్

8.Cutting cable

08

కేబుల్ కటింగ్

9.Injection-moulding magnetic ring

09

ఇంజెక్షన్- అచ్చు అయస్కాంత రింగ్

10.Cutting outside jacket1

10

బయట జాకెట్ కటింగ్

11.Auto-cutting Al-foil1

11

అల్ఫాయిల్ కటింగ్ (ఆటో)

12.Soldering2

12

 

టంకము / ఆటో- టంకము

13.First testing

13

పరీక్ష 1

14.Die-casting inner Molded

14

డై- కాస్టింగ్ లోపలి అచ్చు

15.Second testing1

15

పరీక్ష 2

16.Die- casting Outer Molded5

16

డై- కాస్టింగ్ Moటర్ అచ్చు

17.Product testing1

17

పరీక్ష 3

18.Spiraling cable1

18

స్పైరలింగ్ కేబుల్

19.Polybag packing

19

పాలీబ్యాగ్ ప్యాకింగ్

20.Box packing2

20

బాక్స్ ప్యాకింగ్